signed integermärgiga täisarv Täisarv, millel võib olla kas positiivne või negatiivne väärtus