unsigned integermärgita täisarv Täisarv, millel ei saa olla negatiivseid väärtusi. Märgita täisarvud on näit. naturaalarvud