PostScript printerPostScript-printer Printer, mis on võimeline interpreteerima PostScript-printimiskeelt. Tindipritsprinterid, odavamad laserprinterid ja PCL-keelt kasutavad printerid seda ei suuda ning ei ole seega postscript-printerid.

Postscript-printereid kasutatakse kvaliteetsete trükiste valmistamiseks trükikodades ja seetõttu tuleb arvutis loodud ja trükikotta saatmiseks mõeldud dokumendid salvestada PostScript’i failidena (printfailidena). Windows’i arvutitel saab seda teha, valides prindi-dialoogiboksist "Print to file", Macintosh’i arvutitel tuleb printeriks valida "Apple LaserWriter". Viimatinimetatu on PostScript-laserprinter, mida saab kasutada PostScript-vormingus dokumentide väljaprintimiseks kohapeal