PRN (PRiNt file)printfail PostScript-vormingus salvestatud dokumendifail. Arvutis loodud dokumentidest tuleb enne trükikotta saatmist või PostScript-laserprinteril printimist tekitada printfailid