PLT (PLoT file)plotfail, plotterifail Konkreetsele plotteritüübile sobiv väljundfail, harilikult HPGL või HPGL/2 vormingus