OTG (Operations and Technology Group)operatsiooni- ja tehnikagrupp Microsoft’i kontserni koosseisu kuuluv üksus, mis tegeleb firmasiseselt uue tarkvara juurutamisega