HiFi (High Fidelity)loomutruu Loomutruuks nimetatakse sellist heli või video taasestust, mis on originaalile väga lähedane. Eesmärgiks on saavutada võimalikult madal müratase ja võimalikult väikesed moonutused.

Põhimõtteliselt peaks helitaasestuse loomutruuduse testimiseks kasutama nn. topeltpimedat testimist, kus nii kuulaja kui testi juhtija ei tea, kumb heliallikas on originaal ja kumb testitav. Kui kuulaja ei suuda nende vahel vahet teha, siis võib testitava heliallika kohta kasutada nimetust HiFi. Praktikas muutus aga termin HiFi kiiresti lihtsalt turundusnõksuks ja seda kasutatakse praktiliselt kõigi enam-vähem mõistliku kvaliteediga koduste muusikakeskuste juures