IBM POWER (Performance Optimization Width Enhanced RISC)Keskprotsessorite perekond firmalt IBM, mida kasutatakse paljudes IBM’i serverites, miniarvutites, tööjaamades ja superarvutites. POWER arhitektuuri alusel loodi Apple Macintosh’i uuemates arvutites, mõnedes IBM’i tööjaamades ja paljudes manusrakendustes kasutatav PowerPC arhitektuur.

POWER protsessorite eelkäijaks (1980-ndate keskel) oli IBM 801, mida peetakse esimeseks tõeliseks RISC-protsessoriks. Viimasel oli aga kaks tõsist puudust - see ei võimaldanud ujukomaga arvutusi ja superskalaarseid operatsioone. IBM’i 1980-ndatel alustatu projekti America põhieesmärgiks oligi ujukomaoperatsioonide lisamine ning selle projekti tulemuseks oli nii POWER protsessorite arhitektuur kui ka Power PC protsessorid.

POWER1 koosnes kolmest emaplaadile monteeritavast kiibist - juhtplokist, täisarvuplokist ja ujukomaplokist ning seda kasutati peamisel RS/6000 tööjaamas

POWER2 ilmus 1993.a. ja kujutas endast POWER1 täiustatud versiooni, kus oli lisatud teine ujukomaplokk, 256 kB puhvermälu ja 128-bitised ujukomatehted

POWER3 ilmus 1998.a. ning oli täielikult 64-bitine, kuid oli täielikult ühilduv POWER1 käsustikuga. Lisatud oli kolmas aritmeetika-loogikaplokk ja teine käsudekooder, nii et kokku oli selles juba 8 plokki

POWER4 puhul paigutati ühele kiibile kaks täisfunktsionaalset keskprotsessori südamikku (muus osas sarnaneb see POWER3’le). Lisati võimalus ühendada kokku kuni 4 emaplaadile monteeritud POWER4 protsessorit. 2003.a. tuli välja ühekiibiline POWER4, mis sai nimeks 970 ja mida kasutatakse Apple’i G5 arvutites

POWER5 sai valmis 2004.a. ja sellel on POWER4’ist suurem L2 puhver, mälukontroller on paigutatud samale kiibile ning on lisatud simultaan-hargtöötlus ja energia kokkuhoiu funktsioon