status registerolekuregister Mikroprotsessoris paiknev kollektsioon lipubittidest, mis näitavad käimasolevate matemaatiliste tehete olekut. Neid lippe kasutatakse peamiselt programmi tingimuslike üleminekute ja hargnemiste tarbeks. Igal mikroprotsessoril on oma olekulippude komplekt ning sageli on see omane ainult antud mikroprotsessorile.

Sageliesinevad olekuregistri lipud on järgmised:

  • Z (Zero) - matemaatilise tehte tulemus on null
  • C (Carry e. ülekanne) - tehte tulemuseks on arv, mis on suurem kui kasutadaolev bittide arv
  • N (Negative) - tehte tulemus on negatiivne arv
  • V (Overflow e. ületäitumine) - tehte tulemus ei mahu registrisse või mäluaadressile ära
  • I (Interrupt e. katkestus) - selle lipu seadmise või nullimisega saab lubada või keelata katkestusi