branch (2)hargnema Programmi täitmisel mingi tingimuse täitmise korral üht võimalikest jätkudest valima