instruction registerkäsuregister See osa keskprotsessori juhtplokist, kuhu salvestatakse täitmisele tulevaid käske