AUX (AUXiliary)Arvutustehnikas DOS-süsteemide puhul standardse ühenduspordi loogiline nimi, tavalselt sama mis COM1.

Heli- ja videotehnikas lisasisend (näit. helivõimendil), kuhu ühendatakse pleierist, tuunerist, televiisorist, videomakist vms. tulev heli- või videosignaal. Selleks kasutatakse harilikult RCA või SCART konnektorit. Sama otstarbega sisendit nimetatakse sageli ka LINE