DNS nodeDNS sõlm Domeeninimi, mille DNS harilikult teisendab internetiaadressiks, näit. www.neti.ee. Kõik DNS sõlmed ei pruugi siiski internetiaadresse omada