DNS recordDNS kirje DNS’i andmeüksus, milleks võivad olla kas andmed DNS sõlme kohta või metaandmed, mida DNS kasutab