dBm0pSidesüsteemides müravõimsus dBm0’des mõõdetuna psofomeetri või psofomeetrilist kaalumist võimaldava müramõõtjaga