psophometerpsofomeeter Telekommunikatsioonis kasutatav mõõteriist eri sagedustega mürapingetest tingitud kuuldavate efektide mõõtmiseks. Psofomeetrid näitavad harilikult kaalutud väärtusi ning kaalumismeetod sõltub uuritavate ahelate tüübist, näit. kas on tegemist Hi-Fi muusika või tavalise kõne ülekandega