relative transmission levelsuhteline ülekandenivoo Tegeliku signaali võimsuse ja etalonsignaali võimsuse suhe telekommunikatsioonisüsteemi mingis punktis. Tavaliselt kasutatakse suhtelise ülekandenivoo määramiseks standardse test-tooni rakendamist süsteemi reeperpunktis ning selle võimsuse mõõtmist huvipakkuvas punktis