disaster recovery



avariitaaste Infotehnoloogias infrastruktuuri võime taasalustada tööd pärast avariid või toite kadumist. Taastumisvõime mõõtmiseks kasutatakse peamiselt kaht hinnangut:

1) Taastepunkt ehk seisund, kuhu süsteem pärast taaskäivitumist tagasi pöördub. Et see punkt oleks võimalikult lähedal avariihetkele, on vaja tõhustada sünkronismi ja andmete tiražeerimist

2) Taasteaeg ehk aeg, mis kulub süsteemi töövõime täielikuks taastumiseks. Selle aja vähendamiseks peavad andmed olema pidevalt saadaval varuasukohas