ToS (Terms of Service)teenusetingimused Arvuti- ja sidevõrkudes (kaasa arvatud Internet) leping teenusepakkuja ja teenuste kasutaja vahel, mis sisaldab mõlema poole õigusi ja kohustusi. Kui mõni kasutaja rikub teenusetingimusi (mida tuleb sageli ette jututubades, teatetahvlites, piiratue e-posti listides jms), on teenusepakkujal õigus keelata sellel kasutajal edasine teenuse kasutamine.

Eriti hoolikalt koostavad teenusetingimusi e-äriga tegelevad firmad