Intel XScaleInteli protsessor, mille mikroarhitektuur vastab ARM’i versioon 5TE südamikule. Mikroarhitektuur paigutab südamiku ümber:
  • käsu- ja andmemälu halduse plokid
  • käsu-, andme- ja miniandmeplokid
  • kirjutus-, täite-, oote- ja harusihipuhvrid
  • toitehalduse, jõudlusmonitooringu, silumis- ja JTAG-plokid
  • kaasprotsessoriliidese
  • 32K puhvrid
  • mäluhaldusplokid
  • BTB
  • MAC-kaasprotsessori
  • südamikmälu siini
XScale on tegelikult Acorn’i litsentsi alusel DEC’is loodud StrongARM. Kui Intel omandas DEC’i kiibiosakonna, siis nimetas ta StrongARM’i ümber XScale’iks ning asendas sellega oma vananenud RISC-protsessorid i860 ja i960