character printertäheprinter Täheprinterid ehk järjestikprinterid prindivad teksti ühe tähemärgi kaupa nii nagu tavalised kirjutusmasinad. Sellesse kategooriasse võib liigitada elektrosensitiivsed printerid, termoprinterid, vanemad õisprinterid ja isegi tindipritsprinterid. Kõige levinum arvutite juures kasutatav täheprinter on nõelprinter printimiskiirusega 200 kuni 400 märki sekundis (vastab 90 kuni 180 reale minutis)