SSA (Secure Sockets Agent)Eesti firma Privador loodud sokliagent SSA võimaldab igale klient/server rakendusele lisada tugeva krüpteerimise ja sertifikaadipõhise autentimise. SSA võimaldab anda töötajatele turvalise kaugjuurdepääsu firma serveritele ning temaga saab luua firmalt firmale (B2B, business-to-business) ekstranetilahendusi. SSA tugevateks omadusteks on 128-bitine krüptograafia, ta on saadaval erinevatele operatsioonisüsteemidele/platvormidele ning toetab suurt hulka rakendusprotokolle.

SSA tarkvara kõigile tasuta kasutamiseks.

Vt. lähemalt www.privador.ee