time delay loopviitesilmus Üks võimalus panna programmi täitmine teatud ajaks seisma ilma katkestusi kasutamata, kui enne järgnevate käskude täitmisele asumist on mingil põhjusel vaja teatud aeg oodata.

Näit. C-keeles kasutatakse viitesilmuse tekitamiseks järgmist käsku:

for(t=0;t<1000;t++);