non-preemptive multitaskingmittetõrjuv multitegumtöötlus

Sama, mis co-operative multitasking