delta encodingdeltakodeering Salvestusmeetod, kus ajaliselt üksteisele järgnevate andmete salvestamisel salvestatakse mitte andmeid endid, vaid nende erinevusi e. deltasid. Sageli nõuab selline salvestusmeetod vähem kettaruumi kui kodeerimata andmete salvestamine, mistõttu seda nimetatakse ka deltakompressiooniks