drilldownallapuurimine Navigeerimine hierarhilises struktuuris (näit. failisüsteemi puus) ülalt alla järjest peenemate ja täpsemate jaotuste poole. Kasutatakse ka mingile objektile keskendumise mõttes.

Termin on arvatavasti kasutusele võetud analoogia põhjal geoloogilise puurimisega, mille eesmärgiks on paljudest kihtidest läbi puurides jõuda lõpuks kasuliku maavarani