DRP (Disaster Recovery Plan)avariitaasteplaan Üksikasjalik käitumisjuhend ettevõtte või organisatsiooni infosüsteemi võimaliku avarii puhuks, mille eesmärgiks on minimeerida avariist tingitud kahjusid. Avariitaasteplaan koostatakse nii, et avarii korral infosüsteemi kriitilise tähtsusega osade töövõime säiliks või taastuks võimalikult lühikese ajaga.

Avariitaasteplaani oluliseks osaks on harilikult ka avariide vältimise abinõude rakendamine.

Avariitaasteplaani võib välja töötada organisatsioon ise, kuid selle võib ka sisse osta tarkvararakenduse või teenusena. Sageli läheb ettevõtetel kuni 25% infotehnoloogia kuludest avariitaaste peale

Vt. ka disaster recovery