OSD (On-Screen-Display)ekraanikuva Visuaalsete seadmete, näit. videomagnetofonide, DVD-mängijate, digikaamerate ja videokaamerate funktsioon, mis kuvab programmi-, asendi- ja seadeandmeid nende seadmetega ühendatud televiisori- või arvutiekraanil