IPC (Inter-Process Communication)protsessidevaheline suhtlus Protsesside omavaheline andmevahetus samas arvutis või üle võrgu. IPC toimimiseks on vajalik selline protokoll, mis tagab, et nõuded saavad vastused.

IPC näiteid: UNIX’i soklid, RISC OS sõnumid, Mach’i pordid, Windows’i DDE, Novell’i SPX, Macintosh’i IAC jne.