SART (Search and Rescue Transponder)otsingu- ja päästetransponder Merenduses kasutatav sagedusalas 9200-9600 MHz töötav transponder, mis võimendab sellele saabuvaid radarisignaale ja saadab neid tagasi, lisades ainult sellele konkreetsele transponderile kuuluva unikaalse allkirja (signatuuri). Signatuur sisaldab radarioperaatori tähelepanu tõmbamiseks mõeldud 12 valgustäpist koosnevat rida. Kui hädasoleval päästepaadil või -parvel asuva transponderi toide sisse lülitada, siis läheb see ooterežiimi ning möödasõitva laeva radar suudab seda märgata ja ära tunda juba 5 - 10 miili kauguselt. Kui transponder saab märjaks, toimub sisselülitumine automaatselt