DSC (Digital Selective Calling)digitaalne valikhelistamine Mere raadiosidesüsteemides kasutatav tehnika, mis asendab teiste jaamade väljakutsumist hääle abil. See võimaldab teisi aluseid välja kutsuda antud alusele kuuluva unikaalse tunnusnumbri (MMSI) valimise teel. Siia juurde kuulub ka alarminupp ning sellele vajutades genereeritakse hädaolukorda sattunud alust identifitseeriv hädasignaal, mis sisaldab aluse numbrit, hädaolukorra kirjeldust ja globaalse positsioneerimissüsteemi abil kindlaks määratud asukohta.

DSC on üks osa GMDSS süsteemist