play (1)mängima Näit. arvuti- või videomängu mängima