play (2)taasestama Salvestatud heli või videot reprodutseerima