blip (1)valgustäpp Avastatud objekti, näit. lennuki,laeva või allveelaeva asukohta näitav valgustäpp radari- või sonariekraanil. Samas tähenduses kasutatakse ingl. keeles ka terminit "pip"