blip (3)jõnks Lühike kiire muutus üles- või allapoole, näit. graafikul