radio relayraadiorelee Teiselt raadiojaamalt või üle telefonijuhtmete, kiudoptilise kaabli, mikrolaineside, koaksiaalkaabli või mõne muu lingi kaudu saabuvaid signaale vastuvõttev ja retransleeriv (edasisaatev) seade

Vt. ka relay