PSW (Program Status Word)programmi olekusõna Programmi olekusõnaks nimetatakse nii täitmisel oleva programmi olekut kirjeldavat arvutisõna kui ka riistvaralist registrit, kus seda sõna hoitakse. Programmi olekusõnas (vahel kasutatakse ka lühemat terminit olekusõna) võib sisalduda näit. järgmisena täitmisele tuleva masinakäsu aadress, veaindikaatorid, informatsioon hetkel lubatud katkestuste kohta jne.