WLNP (Wireless Local Number Portability)numbriliikuvus Võimalus säilitada oma mobiiltelefoni number üleminekul ühe teenusepakkuja juurest teise juurde (näit. EMT juurest Tele2 juurde või vastupidi)