RosettaNetJuhtivate IT-firmade poolt loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on defineerida ja kasutusele võtta ühtsed e-äri standardid.

RosettaNet on välja töötanud neljaosalise struktureeritud lähenemise partnerliideseprotsesside (PIP) tarvis.

  • Äriprotsesside modelleerimine (Business Process Modeling) uurib üldlevinud äriprotseduure ja defineerib nende komponente
  • Äriprotsesside analüüs (Business Process Analysis) analüüsib protsesse ja defineerib nende jaoks soovitavate muudatuste loendid
  • Partnerliideseprotsesside väljatöötamine (PIP Development) paneb paika muudatuste juhised ja dokumentatsiooni
  • Sõnastikud (Dictionaries) koosnevad kahest andmesõnastikust - tehniliste omaduste sõnastikust ja äriliste omaduste sõnastikust. Koos partnerliideseprotsesside juurutamiseks vajalikku vahetusprotokolli defineeriva juurutusraamistikuga (RosettaNet Implementation Framework) moodustavad nimetatud sõnastikud partnerliideseprotsesside arendamise vundamendi.

Nimetus RosettaNet viitab nn. Rosetta kivile, mille raidkirjad olid nii egiptuse hieroglüüfides kui ka teistes keeltes, mis võimaldas hieroglüüfe dešifreerida. Terminit "Rosetta kivi" on hakatud kasutama üldisemas tähenduses kui "miski, mis annab võtme mõistmiseks"