UMM (UN/CEFACT Modelling Methodology)UN/CEFACT’i poolt defineeritud modelleerimismetoodika. UMM põhineb UML-modelleerimiskeelel ja kirjeldab eksaktselt staadiume (töövooge) ja metamudelit (tehiseid), et võimaldada UML’i järjekindlat kasutamist UN/CEFACT’is