CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance)põrkevältimisega kandjatajuriga multipöördus CSMA võrguprotokolli variant, mille puhul
  • kasutatakse kandevsageduse tajurit
  • andmeedastuseks valmistuv andmejaam saadab kõigepealt välja tõkestussignaali
  • ootab, kuni kõik teised jaamad on selle tõkestussignaali kätte saanud ja seejärel saadab kaadri välja
  • juhul, kui andmete edastamise ajal saabub tõkestussignaal mõnelt teiselt jaamalt, siis andmeedastus katkestatakse ja mingi juhusliku ajavahemiku möödudes tehakse uus katse