CSMA (Carrier Sense Multiple Access)kandjatajuriga hulgipöördus Meediumipöörduse juhtimise protokoll, mille puhul võrgusõlm veendub enne andmeedastuse alustamist selles, et antud ühiskasutusega edastusmeediumis (näit. siinis või elektromagnetlainete spektri konkreetses sagedusalas) ei toimu parajasti andmeedastust teiste sõlmede poolt. "Hulgipöördus" tähendab seda, et ühele ja samale edastusmeediumile on samaaegselt juurdepääs mitmel võrgusõlmel. Sel juhul võivad aga kanalisse saadetud kaadrite vahel toimuda põrked ning vastuvõtval sõlmel puudub võimalus ülekattuvaist signaalidest kaadreid välja noppida. Selle probleemi lahendamiseks kasutatakse CSMA juures kaht meetodit - põrgete avastamist ja põrgete vältimist