MAC (Mandatory Access Control)



kohustuslik pääsukontroll Meetod arvutiprotsesside, andmete ja süsteemi kuuluvate seadmete kaitsmiseks väärkasutuse eest. Kui valikulise pääsukontrolli puhul on tegemist ainult kahe turvatasemega - usaldatavad administraatorid ja mitteusaldatavad kasutajad, siis FLASK arhitektuur koos kohustusliku pääsukontrolliga pakub paljusid erinevaid turvatasemeid. Sellises süsteemis puudub teatud turvatasemel autenditud kasutajal või protsessil juurdepääs mõne muu taseme informatsioonile, protsessidele või seadmetele