GID (Group ID)rühmaident Täisarv, mida kasutatakse ühesuguste pääsuõigustega kasutajaterühma identifitseerimiseks. Rühmaident on üks turvaatribuutidest

Vt. ka UID