DAC (Discretionary Access Control)valikuline pääsukontroll Pääsukontrolli mehhanism, mis võimaldab faili või kataloogi omanikul endal teistele kasutajatele pääsuõigust anda või seda ära keelata. Omanik määrab ära kirjutus-, lugemis- ja täitmisõigused iseendale, sellele kasutajarühmale, kuhu ta ise kuulub, ning kõigile ülejäänutele. Omanik võib koostada ka pääsukontrolli nimestiku, kus on eelnevatele lisaks kirjas ka teiste konkreetsete kasutajate ja kasutajarühmade õigused

Vt. ka MAC