camcordervideokaamera Pilti ja heli infokandjale salvestav seade. Termin "camcorder" on tuletatud sõnadest "camera" ja "recorder", s.t. see ühendab endas kaamerat ja salvestusseadet (kunagi olid need kaks eraldi seadet). Esimesed videokaamerad olid mõeldud telesaadete tegemiseks (neid nimetati telekaamerateks). Videokaameraid on praegu kaht liiki - ühed salvestavad analoogsignaali ja teised digitaalsignaali.

Esimene videokaamera oli 1983.a. turule jõudnud Sony Betamovie, mis salvestas videot Sony 1/2-tollisele Betamax-tüüpi videokassettidele, kuid ei olnud võimeline salvestatud videot taasestama. Hiljem lisati videokaameratele ka taasestusfunktsioon. Tänapäeval salvestavad kaamerad videot peamiselt MPEG-2 vormingus digitaalvideot lindikassettidele või DVD-dele (DVD-R või DVD-RAM) ja ka taasestavad seda. Osa kaameraid kasutab salvestusmeediumina ka välkmälusid ja failivorminguna MPEG-1, MPEG-2 või MPEG-4. Mõned lindikassetile salvestavad videokaamerad kasutavad DV vormingut, mis on sobiv arvutis toimetamiseks.