frame (3)kaader Ajajaotusega multipleksimise (TDM – Time Division Multiplexing) puhul nimetatakse kaadriks sündmuste täielikku tsüklit ajajaotuse perioodi kestel