Internet radiointernetiraadio Arvuti abil üle Interneti kuulatavad raadiosaated. Voogaudio tehnoloogia kasutamine tagab internetiraadio saadete kvaliteetse vastuvõtu. Internetiraadio saateid pakuvad nii traditsioonilised raadiojaamad kui ka igasugused muud organisatsioonid. Nende kuulamiseks peab teie arvutisse olema installeritud vastav programm, näit. Windows Media Player või RealPlayer või peab teie veebibrauseril olema vastav plugin.

Kuna internetiraadio saateid edastatakse üle Interneti, siis saab neid kuulata ükskõik kus üle maailma, kaugel väljaspool tavaliste raadiojaamade tegevusulatust

Internetiraadio kuulamiseks peab teil olema piisavalt kiire interntiühendus. Näit. Vikerraadio kuulamiseks monofooniliselt on vaja ühendust kiirusega 20 kbit/s ja Mania või Marta stereosaadete kuulamiseks 128 kbit/s. Ring FM stereosaade koos stuudio veebikaameraga nõuab ühendust kiirusega 330 kbit/s.

Eesti internetiraadiote nimestiku leiate aadressilt http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/MEEDIA/Raadio/ON-LINE/