network portvõrguport Liides, mille kaudu saab üle võrgu pöörduda konkreetse programmi poole. Võrgupordid on harilikult nummerdatud ning võrguprotokollid (näit. TCP või UDP) lisavad edastatavatele andmepakettidele koos sihtkoha IP-aadressiga ka pordinumbri. IP-aadress määrab ära, millisele arvutile andmeid saadetakse ja pordinumber näitab, millisele programmile need lähevad.

IP-aadressi ja pordinumbri kombinatsiooni nimetatakse sokliks