cuesheetkavaleht Audio- ja videolaserketaste puhul nimetatakse kavaleheks ketta konfiguratsioonifaili, kus on defineeritud kõik kettale salvestatavad audio- või videofailid ning iga faili algusaeg (ajakood) või indeks (rajanumber). Kavalehega saab täielikult ära määrata failide paigutuse kettal.

Kavaleht kujutab endast lihttekstifaili (ASCII faili), mille toimetamiseks võib kasutada NotePad’i, WordPad’i või muud lihttekstiredaktorit. Kavalehe failinime laiendina võib kasutada CUE või TXT